Maria Juurikka Micropoliksen toimitusjohtajaksi

Maria Juurikka on nimitetty kehitysyhtiö Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8. alkaen. Tehtävässä hän edistää Oulun kaupunkiseudun vihreää kasvua yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa, ja vastaa Iin kunnan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta, yrityspalveluista sekä yritysten toimintaympäristöä kehittävien investointien aktivoinnista.

Micropoliksella Juurikka saa johdettavakseen kansainvälisesti palkitun ilmastotyön edelläkävijäyrityksen.

Juurikka on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta Oulun Kauppakamarin johtajana, vastuualueenaan liikenteen, logistiikan, elinkeinojen ja matkailun kehittäminen edunvalvonnan keinoin. Juurikalla on myös vahva osaamistausta EU:n rahoitus- ja kehittämisohjelmista aiemmasta tehtävästään Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Juurikka suhtautuu intohimoisesti Pohjois-Suomen elinvoiman kehittämiseen ja on koulutukseltaan taiteen maisteri. Micropoliksen nykyinen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi siirtyy Oulun Liikekeskuksen toiminnanjohtajaksi.

Paikallista kehittämistä pohjoisella ulottuvuudella.

Iin uuden elinkeino-ohjelman 2025 kärkialueiksi on valittu Iijokisuisto (luontomatkailu), Vatunki (kalankasvatus ja kalaelinkeino), Kuivaniemen biotalousalue, Sääskenharjun entinen kaatopaikka, Pentinkankaan suurkaupan alue sekä valtatie neljän (E75) jatkokehittäminen.

Maria Juurikka kehuu Micropoliksen vahvaa osaamista hyödyntää EU:n rahoitusohjelmia aluekehittämisen välineenä sekä monistaa hyötyjä laajalle alueelle Pohjois-Suomeen. Esimerkiksi hän nostaa EU:n historian suurimman elvytysrahaston, jonka ensimmäisistä rahoitushauista on juuri kesän kynnyksellä saatu lupaavia uutisia Iihin.

– Micropoliksella käynnistyy syksyllä kaksi mittavaa kehittämishanketta, jotka ovat saamassa rahoituksen EU:n elpymisvaroista. Tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö CircLabia tullaan vahvistamaan yrityslähtöisesti hyödyntäen mikroleväteknologioita yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Lisäksi kalatalouden kehittämistoimenpiteisiin tähtäävät ravinnekiertojen yritystoimenpiteet ovat käynnistymässä syksyllä yhteistyössä kaupunkiseudun yritysten kanssa.

Micropolis on tunnettu kestävien ratkaisujen kehittäjä, joka on panostanut mittavasti ilmastotyön taloudellisten hyötyjen käyttöönottoon. Tulevaisuuden suunnat uuden johtajan aikakaudella tullaan rakentamaan yhdessä Iin kunnassa käynnistyvät strategiatyön kanssa.