Iin kunnassa on vuodesta 2012 lähtien etsitty ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhdessä kuntalaisten sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

Ilmastotoimilla on päästöjä on vähennetty lähes 70% ja vuosittaisia säästöjä on syntynyt yli 2 miljoonan euron edestä.  Toimintaa ohjaa käytännöllinen työkirja “Resurssiviisas Ii tiekartta”, johon kirjataan vuosittain asetetut tavoitteet ja niiden toteutumat.

Ota yhteyttä

Kari Manninen
Energia-asiantuntija
kari.manninen@iilaakso.fi
p.  040 152 1511

Lue lisää: ii.fi/kestava-arki

Katso videolta meidän askeleet kohti vähähiilistä yhteisöä.

Iijoki-sopimuksen (2019−2023) tavoitteena on nostaa vesistön arvoa.

Mukana ovat Iijoen vesistöalueen kunnat: Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski sekä lisäksi PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Tavoitteena on palauttaa vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä.

Ota yhteyttä

Lauri Rantala
Iijoen kehittämiskoordinaattori
lauri.rantala@micropolis.fi
p. 040 647 5475

Lue lisää

Väre – Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla

Tavoitteena on viedä Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.

Ota yhteyttä

Sanna Tuomela
Projektipäällikkö
sanna.tuomela@micropolis.fi
p. 044 976 5598

Lue lisää

Lähijunaselvitys Liminka – Oulu – Ii

Työssä on haluttu selvittää, miten paljon käyttäjiä Oulun lähijunaliikenne houkuttelisi yhteysvälillä Liminka- Oulu-Ii. Työssä on selvitetty keskeiset yhteysvälin investointitarpeet sekä toimintaympäristöön liittyvät edellytykset, kuten esim. liikennöinnin järjestäminen ja varsinainen liikennöinti.

Julkinen liikenne ja erityisesti raideliikenne ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olennaista on tarkastella lähijunaliikennettä osana seudun koko liikennejärjestelmää ja osana seudun raideratkaisukokonaisuutta.

Julkaistu aineisto:

Selvityksen tekijä WSP Finland Oy / Liikkuminen ja liikenne. Selvitys on julkaistu kesäkuussa 2019.