Iin kunnassa on vuodesta 2012 lähtien etsitty ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhdessä kuntalaisten sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

Ilmastotoimilla on päästöjä on vähennetty lähes 70% ja vuosittaisia säästöjä on syntynyt yli 2 miljoonan euron edestä.  Toimintaa ohjaa käytännöllinen työkirja “Resurssiviisas Ii tiekartta”, johon kirjataan vuosittain asetetut tavoitteet ja niiden toteutumat.

Ota yhteyttä

Kari Manninen
Energia-asiantuntija
p.  040 152 1511
kari.manninen@iilaakso.fi

Lue lisää: ii.fi/kestava-arki

Katso videolta meidän askeleet kohti vähähiilistä yhteisöä.

Iijoki-sopimuksen (2019−2023) tavoitteena on nostaa vesistön arvoa.

Mukana ovat Iijoen vesistöalueen kunnat: Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski sekä lisäksi PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Tavoitteena on palauttaa vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä.

Ota yhteyttä

Lauri Rantala
Iijoen kehittämiskoordinaattori
lauri.rantala@micropolis.fi
p. 040 647 5475,

Lue lisää

Väre – Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla

Tavoitteena on viedä Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.

Ota yhteyttä

Sanna Tuomela
Projektipäällikkö
sanna.tuomela@micropolis.fi
p. 044 976 5598

Lue lisää