Circlab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö

T&K -ympäristössä voidaan toteuttaa erilaisia demonstraatioita uusien kiertotalousratkaisujen kehittämiseksi niin yrityksille, kunnille kuin yhteisöillekin. Teollisuuden sivuvirroista voidaan tuottaa ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita mikrolevän ja puhtaan ruoan tuotantoon. Tästä hyötyvät niin kalanviljely-, bioenergia-, panimo- kuin selluteollisuuskin.

Ota yhteyttä

Johanna Kutuniva
Projektipäällikkö / CircLab
johanna.kutuniva@micropolis.fi
p. 040 3519 208

Lue lisää

Älyliikenne 2020 – uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu- ja työmatkaliikenteeseen

Älyliikenne 2020 -hanke edistää matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuutta, liikkumisen turvallisuutta sekä vähäpäästöisyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella älyliikenteen keinoin.

Ota yhteyttä

Jouni Tanskanen
Projektipäällikkö / Älyliikenne 2020
jouni.tanskanen@micropolis.fi
p. 040 554 9273

Lue lisää

Talotekniikka – Liiketoimintaa älykkäällä energiakäytöllä

Älykkäiden ratkaisujen integrointi energiajärjestelmiin nähdään potentiaalisena kohteena uuden liiketoiminnan ja viennin edistämisessä. Energian varastointi on yksi uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoimatuotannon pullonkauloista. Hanke selvittää aurinkoenergian kausivarastoinnin ja Power to Gas sähkövarastoinnin mahdollisuuksia projektialueella Pohjoisessa Suomessa.

Ota yhteyttä

Pekka Pääkkönen
Projektipäällikkö / Talotekniikka
pekka.paakkonen@micropolis.fi
p. 050 596 9582

Lue lisää

Open Agenda – Osallistava kuntademokratia digitaalisin keinoin

Hanke yhdistää kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on löytää kuntien arkipäivään syvempiä digitalisaatiota ja osallisuutta hyödyntäviä tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa.

Palveluprosessien uudistamiseen haetaan laatua ja vaikuttavuutta hyödyntäen parempaa kokonaisymmärrystä kuntalaisten arjesta. Kokonaisymmärrys muodostetaan designin, datan ja deliberaation pohjalta.

Iin kunnan koordinoima hanke toteutetaan yhdessä Inarin kunnan, Pietarsaaren kaupunsgin, Tuusulan kunnan sekä Lapinjärven kunnan kanssa.

Ota yhteyttä

Johannes Helama
Projektipäällikkö / Open Agenda
johannes.helama@micropolis.fi
p. 040 654 2551

Lue lisää