Micropoliksessa arvovieraita Kongosta

26.08.2011

Iin kunnan vieraat - Kongon demokraattisen tasavallan Equateurin provinssin kuvernööri Jean Claude Baende ja Kongon EU-suurlähettiläs Ridy Ilumbe Bolumbu - pysähtyivät liikelounaalle Iin Micropolikseen

Yhteistyöavauksia Kongoon

Vieraat olivat tyytyväisiä käyntiinsä Iissä. Kongon demokraattinen tasavalta on toipumassa sodan jäljiltä. Ja vaikka taloudellinen kehitys on käynnistynyt nopeasti, maa tarvitsee yhä kipeästi ulkomaisia investointeja.

”Köyhyys on edelleenkin suuri ongelma meille. Tämä vierailu antaa meille toivoa paremmasta”, kuvernööri Jean Claude Baende kertoi vierailunsa aikana Iissä.

Kongon mahdollisuuksien avaaminen vaatii kuitenkin rohkeita riskinottajia. Iin alueen yritykset ovat jo käynnistäneet kehittämishankkeita Kongossa. Liikemiehet kertovat, että suomalaisilla on Kongossa hyvä maine eettisesti kestävän liiketoiminnan harjoittajina.

Vieraat saapuvivat investointiyhtiö Norecap Oy:n sekä sen tytäryhtiö Adelia Enterprises kutsumina. Vierailu oli luonteeltaan ystävyys- ja tutustumismatka. Norecap ja Adelia Enterprises ovat luoneet merkittäviä kauppasuhteita Kongoon sekä tehneet muun muassa sopimuksen Equateurin provinssin kehitys- ja jälleenrakennustyöstä.

Kuvernöörin vierailun odotetaan vahvistavan hyvin alkanutta yhteistyötä sekä herättävän mielenkiintoa suomalaisten yritysten tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Tämän puolestaan odotetaan avaavan uusia vientimahdollisuuksia Kongoon. Kuvernööri Jean Claude Baende on provinssin merkittävin päätöksentekijä, hän on ryhtynyt virkakaudellaan aktiivisesti kehittämään alueen elinoloja.

Kongossa on erityistä tarvetta suomalaiselle infrastruktuurin rakentamisen asiantuntemukselle sekä tuotteille. Lisäksi tarvitaan erilaisia sosiaali- ja terveysalan palveluita ja tuotteita. Myös IT-teknologian tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvussa.

Arvioiden mukaan Kongon demokraattinen tasavalta tulee valtavien kehitysmahdollisuuksiensa ansiosta olemaan ensi vuosikymmenellä Afrikan johtava talousmahti. Kongon tulevaa vaikutusta Afrikan talouteen voisi verrata siihen, miten Kiinan merkitys on kasvanut maailman taloudessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikeuksista huolimatta Kongossa on käynnissä myönteinen demokratiakehitys.

Vieraat lähtivät Iin Micropoliksen pihasta liikemiesten heille järjestämällä helikopterikuljetuksella.