Hyvällä tuulella - yritystilaisuudet alkoivat

20.12.2011

Hyvällä tuulella – yritystilaisuudet käynnistyivät 13.12.2011 Iin Micropoliksella. Pohjoinen Uusiutuva Energia – hankkeen järjestämä Tuulivoimarakentamisen Infra-ilta keräsi salin täyteen alan yrityksiä ja aiheesta kiinnostuneita.

Illan aloitti Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Ari Alatossava selvittämällä tuulivoimarakentamisen syitä ja vaikutuksia Perämerenkaarella. Antti Pietilä Kemin Digipolis Oy:stä kertoi yrittäjille Partnerbookin mahdollisuuksista. Hannu Kemiläinen Tuuliwatti Oy:stä avasi aihetta hankevastaavan näkökulmasta ja Empower Oy:n Olli Malkamäki jatkoi kertomalla tuulivoimaprojektin vaiheista, Empowerin tulevista tuulivoimaprojekteista alueella sekä rakentamisen laatuvaatimuksista. Infra ry:n Reino Pullilta saatiin tietoa infra-alan sopimuksista ja erityisesti neuvo sopia asioista kirjallisesti. Yritysnäkökulmaa keskusteluun toi Jari Hakkarainen Kuljetuspolar Oy:stä.

Alustusten jälkeisissä keskusteluissa haluttiin lisätietoa rakennuttajan tavoitteista hyödyntää paikallista osaamista ja alueellisia yrityksiä.

Edellytyksenä rakennushankkeisiin pääsylle nähtiin tarkat laatuvaatimukset. Lisätietoa saatiin myös rakennuttajan aikatauluista sekä kontakteista, joihin kannattaa olla yhteydessä. Illan ohjelman ja alustajien esitykset voi lukea täältä.

HYVÄLLÄ TUULELLA – yritystilaisuudet jatkuvat ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:
Heidi Takalo
p. 044 345 6321, heidi.takalo(a)micropolis.fi